De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd bracht op 9 juli 2020 een bezoek aan Madeliefje Thuiszorg. Het doel van het inspectiebezoek was om een oordeel te geven over de kwaliteit en veiligheid van de zorg die Madeliefje Thuiszorg) levert aan cliënten thuis.

De inspectie heeft gesprekken gevoerd met de directie, managers, kwaliteitsmanager, wijkverpleegkundigen, zorgverleners, clientenraad en met de cliënten. Verder hebben ze inzage gehad in dossiers van cliënten.

Het toetsingskader bevatte de volgende thema’s:

  1. cliënt centraal
  2. integrale zorg
  3. veilige zorg thuis
  4. professionele autonomie van de wijkverpleegkundige
  5. sturen op kwaliteit.

 

Positief Resultaat

Als organisatie hebben wij dit bezoek met een prachtig resultaat kunnen afronden. De bevindingen van de Inspectie zijn vastgelegd in een definitieve rapportage op 13 augustus 2020. De Inspectie constateerde tijdens het bezoek dat Madeliefje voldoet aan 10 van de 14 getoetste normen en grotendeels voldoet aan 4 van de 14 getoetste normen