Over Ons

thuiszorg1Madeliefje Thuiszorg is een organisatie met veel ervaring binnen de thuiszorg, waarbij uw wensen als onze cliënt vooropstaan. Onze zorgteams zijn klein en bestaan uit vaste medewerkers en u heeft een vast aanspreekpunt op kantoor. Wij staan voor professionaliteit, betrouwbaarheid en medemenselijkheid. U wens is ons uitgangspunt. Ons motto luidt dan ook ieder mens is uniek.

Heeft u hulp nodig in uw dagelijks leven? En wilt u vertrouwde mensen om u heen? Dan bent u bij Madeliefje Thuiszorg op het juiste adres. Wij leveren zorg en advies aan mensen die thuis hulp nodig hebben. Madeliefje Thuiszorg zorgt voor vaste professionele zorgverleners die uw situatie kennen.

Madeliefje Thuiszorg bekijkt samen met u en/of de gemeente, welke zorg u nodig heeft. Komt u in aanmerking voor ondersteuning door de gemeente (Wmo), Wet Langdurige Zorg (Wlz) of zorg vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw)? Hoe krijgt u de benodigde hulp? Hoe komt u in aanmerking voor hulpmiddelen? Madeliefje Thuiszorg helpt bij het beantwoorden van deze vragen en het regelen van de juiste zorg.

Thuiszorg is een begrip die de laatste jaren vaak voorkomt. Familie, buren en kennissen die er allemaal gebruik van maken maar niet altijd even tevreden zijn over de zorg. Terwijl steeds meer mensen gebruik maken van de Zvw- en Wmo-diensten. De ontevredenheid over de geleverde zorg is de aanleiding geweest voor het ontstaan van Madeliefje Thuiszorg. Door middel van een persoonlijke en patiëntgerichte aanpak hoopt Madeliefje Thuiszorg  de bestaande ontevredenheid weg te nemen.

De roep om zorg kan bestaan omdat de groep ouderen vanwege hun leeftijd en de daarmee volgende lichamelijke beperkingen allerlei taken niet meer zelfstandig kunnen uitvoeren maar ook omdat jongeren die vanwege een psychische aandoening in een sociaal isolement zitten en niet het vermogen hebben tot het sociaal functioneren in de maatschappij. Er wordt samen met u gekeken naar de zorgbehoeften en de mogelijkheden van ondersteuning door de familie, vrienden, kennissen en vrijwilligers.

Uw eigen kring en het netwerk van Madeliefje Thuiszorg worden optimaal benut om zodoende alleen professionele zorg in te zetten voor de onderdelen die niet zelf of met hulp van anderen kan worden uitgevoerd.

De bestaande thuiszorgorganisaties nemen deze taken over maar falen in het vervullen van de zorgbehoeften. Bij Madeliefje Thuiszorg telt dat ieder mens uniek is waardoor voor ieder, verschillende randvoorwaarden bestaan met betrekking tot het vervullen van deze zorgbehoeften. Madeliefje, neemt deze randvoorwaarden in acht en heeft zich gespecialiseerd in zorgverlening die aandacht besteedt aan wensen van ieder zorgbehoevende individu. Iedereen bij ons krijgt maatwerk aangeleverd.

Madeliefje Thuiszorg is erkend door het Ministerie van Volksgezondheid Sport en Welzijn (WTZi-toelating), gecontracteerd door 28 gemeenten (waaronder Amsterdam, Almelo, Enschede Hengelo, Purmerend en Zaandam), gecontracteerd voor verpleging en verzorging (regio Amsterdam, Zaanstreek-Waterland en Twente) en gecontracteerd voor de Wlz (regio Amsterdam en Zaanstreek-Waterland)

Madeliefje Thuiszorg is niet alleen een organisatie met verschillende diensten en aanwezigheid in 28 gemeenten, maar is een organisatie waar kwaliteit centraal staat. De organisatie is HKZ gecertificeerd, dit betekent dat er naast de reguliere zorg, ook aandacht is voor controle, regels, procedures en privacy.