Mantelzorgbeleid

Mantelzorgbeleid 

Iemand is mantelzorger wanneer zij/hij langdurig onbetaald zorg verleent aan een naaste met een (chronische) ziekte of beperking. Een mantelzorger helpt zijn naasten/dierbare op vele manieren, praktisch maar ook emotioneel. Zorgen voor een ander kan veel voldoening geven maar ook zwaar zijn. Madeliefje Thuiszorg bekijkt samen met de cliënt of het mogelijk is om mantelzorg bij de zorg te betrekken. De afspraken die met de mantelzorg gemaakt worden, worden opgenomen in het zorgleefplan en zullen ook bij de evaluatiemomenten betrokken worden. Daarbij is het van groot belang dat de draagkracht van de mantelzorg niet overschat wordt. Om overbelasting van de mantelzorg te voorkomen ondersteunen wij met informatie, adviezen, persoonlijke aandacht en praktische hulp.

Madeliefje Thuiszorg heeft beleid ontwikkeld waarbij mantelzorg en professionele zorg wordt afgestemd en elkaar aanvult, o.a. door wederzijds de verschillende perspectieven en rollen duidelijk te maken.

Hier kunt u het mantelzorgbeleid downloaden.