Pedagogische Begeleiding

Kinderen en jongeren kunnen door hun gedrag of beperking zorgen voor een grote belasting en problemen in de thuissituatie. Hierdoor kunnen er in een gezin grote spanningen ontstaan. Madeliefje Thuiszorg helpt deze gezinnen en kinderen die geïndiceerd zijn voor pedagogische ondersteuning en/of begeleiding in de thuissituatie. De hulp kan variëren van individuele schoolbegeleiding, structuur aanbrengen in de dag.

Ook helpen bij het zoeken naar geschikte vrijetijdsbestedingen en het begeleiden hiervan ziet Madeliefje Thuiszorg als een belangrijke taak. De zorgvraag van het kind en de ouders bepalen uiteindelijk hoe de hulpvorm eruit gaat zien en Madeliefje Thuiszorg stemt in overleg met cliënt (en) de thuisbegeleiding af.

De pedagogische begeleiding is erop gericht om cliënt te stimuleren in de sociaal-emotionele, motorische en/of cognitieve ontwikkeling.

Wij richten ons o.a. op:

  • Vergroten/bevorderen van de zelfredzaamheid/zelfstandigheid
  • Stimuleren sociaal-emotionele ontwikkeling
  • Stimuleren motorische en/of cognitieve ontwikkeling
  • Opbouwen positief zelfbeeld
  • Aanbrengen structuur
  • Aanbrengen/verbeteren dagelijkse ritme
  • Leren omgaan met regels en grenzen
  • Leren omgaan met vrijheden,
  • Bewuste keuzes leren maken etc.

Door middel van het bieden van verschillende soorten handvaten proberen wij de structuur en regelmaat aan te bieden die nodig is voor een zo optimaal mogelijk zelfontplooiing.

Tijdens deze begeleiding staat het kind centraal maar zullen de ouders ook zeker een belangrijke rol spelen.

Na het voeren van een intakegesprek analyseren wij de hulpvraag en/of behoefte. Een vaste  medewerker gaat met cliënt aan de slag. Na een observatieperiode van 2 weken wordt er een ondersteuningsplan opgesteld om zo gericht mogelijk te werken aan de sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling van het kind en/of volwassene. We werken met een vast dagprogramma dat verduidelijkt wordt d.m.v. pictogrammen en foto’s.