Begeleiding Dementie

Wij gaan uit van de zelfstandigheid van de cliënt en de mogelijkheden, waarbij ondersteuning ter pas komt wanneer de voorliggende voorzieningen niet afdoende zijn om de cliënt te ondersteunen. Als aanbieder hebben wij het principe één cliënt, één vaste zorgverlener, één vaste dag” hiermee proberen wij de cliënten op de juiste manier de ondersteuning, structuur en vertrouwen te bieden.  Wanneer de cliënt flexibiliteit nodig heeft bieden wij in ons ondersteuningsplan daar de mogelijkheid voor. Door onze krachten te bundelen willen wij onze expertise uit breiden en kwalitatieve zorg aanbieden aan de bewoners van Amsterdam.

Doelgroep: Dementie

Madeliefje levert zorg aan de groep 65+ in de wijkverpleging, hierdoor komen wij met meer dan 3000 cliënten per jaar in aanmerking. Hier bevinden zich ook cliënten met beginnende dementie, die eerst zijn geholpen door mantelzorgers maar deze overbelast raken. In onze contacten met mantelzorgers ervaren zij de hulpverlening vanuit 1 organisatie als een groot pluspunt, waarbij dagbesteding, begeleiding, wijkverpleging en huishouden kan worden uitgevoerd, zodat ze 1 aanspreekpunt hebben

Als 1 van de 9 aanbieders die de wijkverpleging in Amsterdam uitvoert in het kader van Zorg in de Wijk hebben wij met Zilveren Kruis en Alzheimer Amsterdam, het ketenplan “Dementie ketenherstel stadsdelen” ontwikkelt waarbij wij als Madeliefje Thuiszorg voor de stadsdelen West en Nieuw-West  stadsdeeltrekker en cassier zijn om het groot ketenoverleg (huisartsen, Mentrum ouderen, Alzheimer Amsterdam, SAG, Combiwel en functionarissen van de stadsdelen binnen het sociale domein) in ere te herstellen en op regelmatige basis weer bijeenkomsten te organiseren met de casemanagers dementie uit de stadsdelen West en Nieuw-West.

Kosten (Eigen Bijdrage)

Als u een indicatie heeft dan betaalt u een eigen bijdrage. De hoogte van de eigen bijdrage is voor iedereen verschillend en hangt onder meer af van het inkomen. De eigen bijdrage betaalt u aan het CAK. U ontvangt maandelijks een rekening met het bedrag dat u moet betalen. Als u wilt weten hoe hoog uw eigen bijdrage ongeveer wordt, dan kunt met een rekenprogramma van het CAK (klik hier) een proefberekening maken.

Uitzondering Gemeente Amsterdam

De Eigen bijdrage is niet van toepassing voor burgers die gebruik maken van Ambulante Ondersteuning en die wonen in de gemeente Amsterdam.

Mocht u er niet uitkomen of advies willen, dan helpen wij u graag verder. Neemt u dan contact op met een van onze medewerkers op 020- 737 1829 of via het mailadres info@madeliefje.nl