Clienttevredenheid (CTO)

Aanleiding
Madeliefje Thuiszorg B.V. (verder: Madeliefje) vindt het zeer belangrijk om te weten hoe cliënten de zorg en ondersteuning ervaren die ze van Madeliefje ontvangen. Madeliefje heeft daarom in oktober 2022 het onafhankelijk onderzoeksbureau ZorgfocuZ gevraagd een cliënttevredenheidsonderzoek (verder: CTO). Met de resultaten van de onderzoeken kan Madeliefje de dienstverlening aan cliënten,waar nodig, verbeteren. Het CTO is uitgezet onder cliënten die op het moment van het onderzoek zorg ontvingen

Vragenlijsten
Madeliefje en ZorgfocuZ hebben in samenspraak voor het CTO een op maat gemaakte vragenlijst opgesteld.

Dataverzameling
Totaal 1207 cliënten hebben de uitnodigingen en vragenlijsten voor deelname aan het CTO per post ontvangen. Aan cliënten is gevraagd om de meegestuurde vragenlijst schriftelijk of via een link uit de uitnodigingsbrief in te vullen.

Rapportage
Per team en doelgroep zijn de resultaten van het CTO vastgelegd in een rapport met grafieken en gemiddelde cijfers. In de grafieken in de rapporten zijn de antwoordopties weergegeven.
Per team en doelgroep zijn alleen de resultaten in een rapport weergegeven waarbij de respondentie hoger is dan 5 deelnemers. Dit om zowel de privacy van de deelnemers als de betrouwbaarheid van resultaten te waarborgen.

Respons
Van de 1207 voor het CTO uitgenodigde cliënten hebben 404 respondenten, 33,47%,het onderzoek afgerond.

Conclusie & aanbeveling CTO
Uit het onderzoek blijkt dat cliënten overwegend tevreden zijn over de zorg en/of ondersteuning die zij van Madeliefje ontvangen. Cliënten zijn voornamelijk te spreken over het persoonlijke contact en dat ze met
aandacht worden behandeld door de medewerkers. Cliënten geven aan dat Madeliefje niet altijd even goed te bereiken is en dat er niet altijd wordt aangegeven als er een vervanger komt of wisseling is in hulp.

De geruime meerderheid van de cliënten beveelt Madeliefje aan bij anderen: de NPSEU-score bedraagt 55,2. Het rapportcijfer is 7.75

Aanbeveling:
• Inventariseren of cliënten al dan niet behoefte hebben dat naasten betrokken worden bij de zorg en/of ondersteuning.
• Informatie en communicatie o.a. bij vervanging of wisseling van de (zorg)medewerker.

Clienttevredenheid 2022