Jaarlijks subsidieert de gemeente Amsterdam personenalarmering om dit zo betaalbaar mogelijk te maken voor haar bewoners. De gemeente heeft hierover afspraken gemaakt met Stichting ATA.
Voor wie personenalarmering aanvraagt en niet in aanmerking komt voor vergoeding vanuit de zorgverzekeraar, kan ATA rechtstreeks subsidie aanvragen bij de gemeente.

  • De eis is dat ouderen algemene ouderdomsklachten hebben en boven de 75 zijn óf onder de 75 zijn en gebruik maken van een Wmo voorziening zoals een hulpmiddel, hulp bij het huishouden, een vervoerspas en/of een Valyspas.
  • Door de vergoeding wordt de eigen bijdrage voor personenalarmering (inclusief alarmopvolging) verlaagd van €29,95 naar €15,55.

Met personenalarmering ontvangen ouderen een alarmapparaat en een alarmknop waarmee zij in noodsituaties direct hulp kunnen inschakelen via de zorgcentrale van ATA.
Lees meer over personenalarmering op de website van ATA.