1 Step 1
Gegevens medewerker
Naam medewerkerVoornaam en achternaam
FunctieWat was jou functie?
DienstperiodeVanaf tot wanneer
Arbeidsinhoud
Waren je taken (te) makkelijk of (te) moeilijk?
Waardoor kwam dat?
0 /
Waren je taken stressvol?
Hoe gevarieerd vond je de werkzaamheden?
Welke verandering of verbetering zou je in de arbeidsinhoud wenselijk vinden?
0 /
Wil je nog iets kwijt over de arbeidsinhoud?
Bij ja het volgende:
Arbeidsomstandigheden
Hoe was de relatie met je directe leidinggevende?
Wat vond je van de relatie met je directe leidinggevende?
Hoe was de relatie met je collega's?
Hoe was de communicatie/samenwerking binnen de afdeling of het (wijk)team?
Hoe was de communicatie/samenwerking met andere afdelingen en/of (wijk)team
Bestond er duidelijkheid over taken en verantwoordelijkheden?
Hoe was de begeleiding en ondersteuning?
Wat zou er aan de arbeidsverhoudingen veranderd of verbeterd moeten of kunnen worden?
0 /
Arbeidsvoorwaarden
Wat vond je van je werktijden en werkdagen?
Wat vond je van de planning?
Wat vond je van het faciliteren van middelen?
Wat vond je van ontwikkel- en opleidingsmogelijkheden?
Wat is het verschil tussen je oude en nieuwe functie?
0 /
Welke veranderingen of verbetering zou je in de arbeidsvoorwaarden wenselijk vinden?
0 /
Motieven voor vertrek
Welke van de volgende motieven spelen een rol bij je vertrek?
Bij anders:
Wil en kun je motief van je vertrek toelichten?Bij nee vraag overslaan
0 /
Heb je zelf nog iets dat je kwijt zou willen?Bij nee vraag overslaan
0 /
Positieve afsluiting
Waaraan denk je met plezier nog eens terug?
0 /
Wens je over deze enquête in gesprek te gaan met jouw (voormalig) leidinggevende? Zo ja, op welk telefoonnummer ben je bereikbaar?
Previous
Next
FormCraft - WordPress form builder