Missie en Visie

missie_en_visie
Missie

Madeliefje heeft als missie het bevorderen van kwaliteit van leven van individu door levering van zorg met als doel een bijdrage te leveren aan de invulling van hun leven.

Visie

Madeliefje Thuiszorg heeft ten visie om mensen zo lang mogelijk te ondersteunen om eigen regie aan te geven aan hun leven. Madeliefje staat voor, vertrouwen, respect en kwaliteit in zorg.